– Chuẩn bị danh sách excel của các nhân viên cần lấy dấu vân tay theo file mẫu bao gồm: Mã số, họ tên, phòng ban. – Thống nhất mã chấm công theo số thứ tự tăng dần hay theo mã cty quy định. Chia mã số quy định theo từng khu vực, mỗi người phải có mã số chấm công khác nhau. Ex: Phòng cắt : 1-300, Kho : 350-400
– Thông báo cho các phòng ban lien quan hoặc công nhân tại công trình ngày giờ tiến hành lấy dấu vân tay
Tiến hành lấy dấu vân tay Lưu ý khi hướng dẫn cách đặt vân tay khi chấm công – Phổ biến cách đặt vân tay đúng, sai theo file đính kèm
Xem xét các bộ phận tiếp xúc với các hóa chất làm biến dạng vân tay. – Thông báo số lượng nhân viên để sử dụng thẻ cảm ứng – Theo dõi và phản hồi cho nhà cung cấp – Thông báo cho nhà cung cấp khi cần hỗ trợ trực tiếp
…… ( còn tiếp )
 

nhan su tien luong theo nganh