Phần mềm quản lý thiết bị tự động theo node sản xuất

Các doanh nghiệp có nhiều nhân viên, sử dụng nhiều máy chấm công sẽ phải đối mặt với một vấn đề: làm sao kết nối các thiết bị, đồng bộ hóa dữ liệu một cách nhanh chóng dễ dàng.

Phần mềm HRpro7-Lite sẽ giải quyết vấn đề này bằng việc:

  • Tự động nhận dạng đâu là nhân viên mới, đâu là nhân viên sắp nghỉ việc
  • Cập nhật dữ liệu của nhân viên ( thêm vào nhân viên mới, xóa đi nhân viên nghỉ việc) một cách tự động trên hàng hoạt máy
  • Báo cáo về tình trạng dữ liệu của nhân viên trên các thiết bị

HRPRO7LITE giúp quản lý dữ liệu lớn theo node: Giải pháp tổ chức dữ liệu dành cho các công ty có khối lựơng dữ liệu lớn. Đối với các công ty sản xuất với số luợng nhân viên lớn hơn 15.000 công nhân, việc download / upload dữ liệu phải được tối ưu hóa theo node để giúp hệ thống vận hành một cách xuyên suốt….

Ngoài ra, HRPRO7 LITE còn giúp quản lý dữ liệu trên nhiều chi nhánh nhờ việc hỗ trợ công nghệ APDO