HANVON – China | Giá: 8.800.000 VNĐ | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa

  • Hệ thống chấm công / kiểm soát ra vào nhận dạng khuôn mặt sử dụng phần mềm nhúng công nghiệp đầu tiên trên thế giới
  • Tích hợp bộ cảm biến kép cho phép nhận dạng khuôn mặt trong điều kiện ánh sáng yếu
  • Bộ nhớ trong quản lý 500 nhân viên / Lưu trữ 150.000 giao dịch khi Off-Line. Khe thẻ nhớ 4GB / 70.000 hình
  • Phương thức nhận dạng : Khuôn mặt/ Khuôn mặt + Thẻ
  • Phần mềm chấm công/ kiểm soát chuyên nghiệp Tiếng Việt
  • Kết nối máy tính qua RS232/485/TCP IP , cổng USB
  • Loa báo kết quả giao dịch

kiem soat ra vao FA