HANVON – China | Giá: 8.400.000 VNĐ | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa

  • Hệ thống chấm công / kiểm soát ra vào nhận dạng khuôn mặt sử dụng phần mềm nhúng công nghiệp đầu tiên trên thế giới
  • Tích hợp bộ cảm biến kép cho phép nhận dạng khuôn mặt trong điều kiện ánh sáng yếu
  • Bộ nhớ trong quản lý 1,000 dấu khuôn mặt/5,000 thẻ / Lưu trữ 150.000 giao dịch khi Off-Line. Khe thẻ nhớ 4GB / 70.000 hình
  • Phương thức nhận dạng : Khuôn mặt/ Khuôn mặt + Thẻ / Khuôn mặt + PIN / Thẻ / Thẻ + Photo
  • Phần mềm chấm công / kiểm soát chuyên nghiệp Tiếng Việt
  • Kết nối máy tính qua RS232/485/TCP IP , cổng USB
  • Loa báo kết quả giao dịch

he thong cham cong