HANVON – China | Giá: 7.000.000 VNĐ | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa

  • Hệ thống chấm công / kiểm soát ra vào nhận dạng khuôn mặt sử dụng phần mềm nhúng công nghiệp đầu tiên trên thế giới
  • Tích hợp bộ cảm biến kép cho phép nhận dạng khuôn mặt trong điều kiện ánh sáng yếu
  • Bộ nhớ trong quản lý 500 nhân viên / Lưu trữ 200.000 giao dịch khi Off-Line . Khe thẻ nhớ 4GB / 70.000 hình
  • Phương thức nhận dạng : Khuôn mặt
  • Phần mềm chấm công / kiểm soát chuyên nghiệp Tiếng Việt
  • Kết nối máy tính qua RS232/485/TCP IP , cổng USB
  • Loa báo kết quả giao dịch

may cham cong