Hệ thống chấm công, kiểm soát ra vào FA007

Hệ thống chấm công, kiểm soát ra vào FA007

HANVON – China | Giá: 8.800.000 VNĐ | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Hệ thống chấm công / kiểm soát ra vào nhận dạng khuôn mặt sử dụng phần mềm nhúng công nghiệp đầu tiên trên thế giới Tích hợp bộ cảm biến kép cho phép nhận dạng khuôn mặt trong điều kiện ánh...
Hệ thống chấm công F810

Hệ thống chấm công F810

HANVON – China | Giá: 8.400.000 VNĐ | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Hệ thống chấm công / kiểm soát ra vào nhận dạng khuôn mặt sử dụng phần mềm nhúng công nghiệp đầu tiên trên thế giới Tích hợp bộ cảm biến kép cho phép nhận dạng khuôn mặt trong điều kiện ánh...
Hệ thống chấm công F705

Hệ thống chấm công F705

HANVON – China | Giá: 7.000.000 VNĐ | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Hệ thống chấm công / kiểm soát ra vào nhận dạng khuôn mặt sử dụng phần mềm nhúng công nghiệp đầu tiên trên thế giới Tích hợp bộ cảm biến kép cho phép nhận dạng khuôn mặt trong điều kiện ánh...
Hệ thống chấm công F710

Hệ thống chấm công F710

HANVON – China | Giá: 7.000.000 VNĐ | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Hệ thống chấm công / kiểm soát ra vào nhận dạng khuôn mặt sử dụng phần mềm nhúng công nghiệp đầu tiên trên thế giới Tích hợp bộ cảm biến kép cho phép nhận dạng khuôn mặt trong điều kiện ánh...
Hệ thống chấm công FK605

Hệ thống chấm công FK605

HANVON – China | Giá: 6.700.000 VNĐ | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Hệ thống chấm công nhận dạng khuôn mặt sử dụng phần mềm nhúng công nghiệp đầu tiên trên thế giới Tích hợp bộ cảm biến kép cho phép nhận dạng khuôn mặt trong điều kiện ánh sáng yếu Bộ nhớ...