1. Đối tượng & nỗi đau

Đối tượng khách hàng: các công ty sản xuất sử dụng nhiều máy chấm công  phân chia theo khu vực, có qui  định mỗi nhân viên chỉ được chấm công ở một khu vực nhất định

giai phap dass

Nỗi đau thường thấy:

●        Mất thời gian đăng kí và upload dữ liệu nhân viên lên các máy chấm công

●        Không thể lựa chọn nhân viên để upload lên máy chấm công (vì mất thời gian), thường phải upload toàn bộ nhân viên lên máy ( vừa tốn thời gian, vừa tốn tài nguyên bộ nhớ)

●        Bộ nhớ máy chấm công bị đầy vì dữ liệu nhân viên cũ chưa được xóa

●        Không biết sự cố đang xảy ra tại các thiết bị

●        Không biết được lịch sử người dùng đã thao tác cập nhật thông tin trên các thiết bị

2. Giới thiệu sản phẩm và lợi ích đem lại

Hệ thống Đồng bộ dữ liệu tự động sẽ thực hiện các chức năng sau

●        Theo dõi trạng thái của các thiết bị đang sử dụng ( online/ offline)

●        Tự động upload dữ liệu nhân viên của từng phòng ban lên các máy chấm công tương ứng cho phòng ban đó

●        Tự động xóa nhân viên và vân tay của nhân viên đã nghỉ việc

●        Khi nhân viên điều chuyển phòng ban, tự động cập nhật vân tay lên máy chấm công của phòng ban mới

●        Máy chấm công tự động gởi dữ liệu về server theo mô hình PUSH hoặc phần mềm tự động download dữ liệu về server theo định kì thời gian được thiết lập trước theo mô hình PULL

●        Gởi email thông báo đến các bộ phận xử lí khi phần mềm / máy chấm công có sự cố xảy ra.

●        Ghi nhận lại history người dùng để kiểm tra

●        Phân quyền cho các user sử dụng các chức năng phù hợp

Giải pháp DASS giúp:

●        Tiết kiệm thời gian cho bộ phận nhân sự. Chỉ việc quản lý nhân viên theo phòng ban, không cần phải lo việc upload dữ liệu lên máy chấm công

●        Dữ liệu nhân viên cũ được xóa khỏi máy chấm công, giúp máy chạy nhanh