Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của Chấm Công Tính Lương (sau đây gọi tắt là “dịch vụ”) hay các dịch vụ trên các tên miền phụ của Chấm Công Tính Lương, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “điều khoản dịch vụ”). Các tính năng hoặc ứng dụng của Chấm Công Tính Lương cũng tuân thủ theo điều khoản dịch vụ này. Bạn có thể xem lại bản điều khoản dịch vụ mới nhất bất kì lúc nào tại đây. Chấm Công Tính Lương có quyền hạn và nghĩa vụ cập nhật tất cả những thông tin thay đổi về điều khoản dịch vụ tại trang web chính của Chấm Công Tính Lương. Điều khoản này sẽ được dẫn chiếu trong hợp đồng dịch vụ của Chấm Công Tính Lương và có giá trị pháp lý trong trường hợp tranh chấp.

Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây đọc các điều khoản dịch vụ để biết được những thay đổi mới và có thể ảnh hưởng tới bạn. Nếu bạn có bất kì thắc mắc hay góp ý nào về điều khoản dịch vụ của Chấm Công Tính Lương, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được làm rõ. Nếu bạn có phản đối với bất kì điều khoản hay điều kiện nào, vui lòng không sử dụng dịch vụ của Chấm Công Tính Lương để tránh khỏi những ràng buộc và tranh chấp có thể phát sinh.
Bạn cần đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của Chấm Công Tính Lương.
I. Điều khoản về tài khoản người sử dụng
1. Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Chấm Công Tính Lương. Trong suốt quá trình sử dụng, bạn cần đảm bảo đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của Chấm Công Tính Lương trước pháp luật.

2. Bạn phải cung cấp đầy đủ họ và tên, số điện thoại và email chính xác cùng những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của Chấm Công Tính Lương.

3. Bạn cần biết rằng Chấm Công Tính Lương sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.

4. Bạn có nghĩa vụ phải bảo vệ mật khẩu đăng nhập của chính mình. Chấm Công Tính Lương không cam kết bồi thường bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó xuất phát từ việc bạn không bảo mật cho mật khẩu đăng nhập của chính mình.

5. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo liên quan tới nội dung học và học viên trên website dạy học trực tuyến của bạn hay các công cụ khác liên kết tới website này. Bạn không được đưa virus hay đoạn mã nào gây ảnh hưởng tới người khác hoặc khai thác thông tin người dùng một cách trái phép.

6. Bất kì vi phạm nào liên quan tới điều khoản sử dụng sẽ trao cho Chấm Công Tính Lương chấm dứt ngay dịch vụ mà bạn đang dùng trên nền tảng Chấm Công Tính Lương dưới bất kì hình thức nào. Chấm Công Tính Lương có quyền dẫn chiếu tới các điều khoản bạn vi phạm trong trường hợp tranh chấp và khiếu nại.
II. Phạm vi điều chỉnh của điều khoản dịch vụ
1. Người sở hữu tài khoản quản trị website sẽ chịu trách nhiệm với toàn bộ điều khoản dịch vụ, trong phạm vi dịch vụ được Chấm Công Tính Lương cung cấp.

2. Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản quản trị gốc và chịu trách nhiệm với toàn bộ điều khoản dịch vụ.

3. Các tài khoản quản trị khác được cấp quyền bởi người sở hữu tài khoản quản trị gốc có trách nhiệm tuần thủ theo điều khoản dịch vụ này.

4. Tài khoản học viên trên website dạy học trực tuyến tuân thủ theo những quy định và điều khoản do người sở hữu tài khoản quản trị gốc cung cấp. Chấm Công Tính Lương không chịu trách nhiệm liên đới khi có bất kì vi phạm nào liên quan đến pháp luật do các tài khoản học viên gây ra.
III. Điều kiện chung
Khi đăng ký tạo trường trên Chấm Công Tính Lương, bạn được xem là đã đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ dưới đây của Chấm Công Tính Lương :

1. Hỗ trợ kĩ thuật được cam kết cung cấp đầy đủ theo từng gói dịch vụ của Chấm Công Tính Lương. Các hoạt động hỗ trợ ngoài gói dịch vụ bạn đang sử dụng là không bắt buộc đối với Chấm Công Tính Lương.

2. Bạn không được quyền sử dụng dịch vụ của Chấm Công Tính Lương cho bất kỳ hoạt động nào phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật quốc tế.

3. Bạn không được quyền sao chép, phân phối lại, bán, tạo các sản phẩm phát sinh, dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật hoặc tháo rời các dịch vụ Chấm Công Tính Lương cung cấp. Bạn cũng không được phép dùng bất kì biện pháp nào để can thiệp hoặc làm hỏng dịch vụ của Chấm Công Tính Lương. Bạn phải bồi thường những tổn thất cho Chấm Công Tính Lương khi bạn thương mại hóa dịch vụ của Chấm Công Tính Lương cho 1 bên thứ ba mà không được sự cho phép đến từ Chấm Công Tính Lương.

4. Bạn không được quyền sử dụng bất kì hình ảnh bản quyền, logo hay bất kỳ sản phẩm có thương hiệu của Chấm Công Tính Lương để truyền thông, quảng cáo hay nhằm mục đích thương mại mà chưa được sự cho phép của Chấm Công Tính Lương.

5. Chấm Công Tính Lương chỉ trả lời các câu hỏi về Điều khoản dịch vụ của bạn qua email hello@Chấm Công Tính Lương.com. Mọi giải thích, trao đổi qua các kênh thông tin khác đều chỉ có giá trị tham khảo và không được dùng để dẫn chiếu khi xảy ra tranh chấp.

6. Bạn cần được hiểu là mọi thông tin nội dung trên website của bạn (không bao gồm các thông tin được bảo vệ trong điều khoản Bảo mật) sẽ không được mã hóa bảo mật.
IV. Quyền của Chấm Công Tính Lương
1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ vì việc vi phạm bất kỳ lý do nào trong điều khoản dịch vụ này, mà không cần thông báo trước.

2. Chấm Công Tính Lương có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào với bất kỳ lý do nào.

3. Chúng tôi có quyền được xóa nội dung, tài khoản hoặc bất kỳ website nào trên hệ thống có dấu hiệu của việc vi phạm pháp luật, xúc phạm, đe dọa, khiêu dâm, tuyên tuyền tôn giáo, tín ngưỡng, chính trị bất hợp pháp hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.

4. Chấm Công Tính Lương có quyền ngừng cung cấp dịch vụ và khóa bất kỳ tài khoản nào có hành vi, dấu hiệu hay bằng chứng gây tổn hại tới khách hàng của Chấm Công Tính Lương, nhân viên của Chấm Công Tính Lương, công ty Chấm Công Tính Lương.

5. Chúng tôi không tiến hành xem trước hay kiểm duyệt bất kỳ nội dung, thông tin nào trên website của người dùng. Người sở hữu tài khoản quản trị website chịu mọi trách nhiệm liên quan tới nội dung do họ cung cấp và đăng tải trên website của họ.

6. Chấm Công Tính Lương có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp của bạn và không tiến hành cam kết độc quyền cho bất kỳ bên đối tác nào trong bất kỳ thị trường nào.

7. Trong trường hợp có tranh chấp đền quyền sở hữu tài khoản, Chấm Công Tính Lương có toàn quyền yêu cầu cung cấp bằng chứng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Các bằng chứng này có thể bao gồm, và không giới hạn ở: những giấy tờ bản gốc hoặc sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ căn cước hoặc chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, các bản sao kê chuyển khoản thanh toán dịch vụ của ngân hàng,…

8. Chấm Công Tính Lương có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp đối với tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Trong trường hợp không xác định được quyền sở hữu chính xác đối với tài khoản và website, Chấm Công Tính Lương sẽ khóa tài khoản và dừng mọi hoạt động trên website cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp của các bên đối với quyền sở hữu tài khoản.
V. Giới hạn trách nhiệm của Chấm Công Tính Lương
1. Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng Chấm Công Tính Lương sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, do là trực tiếp, gián tiếp, chủ quan hay ngẫu nhiên, đặc biệt là các thiệt hại liên quan tới doanh thu, lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu và các thiệt hại vô hình khác khi cung cấp dịch vụ.

2. Trong mọi trường hợp, Chấm Công Tính Lương hoặc nhà cung cấp dịch vụ gián tiếp, đối tác của chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại liên quan tới lợi nhuận do hậu quả phát sinh từ việc kết nối bị gián đoạn đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hay thỏa thuận này. Bạn cũng cần hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp tới Chấm Công Tính Lương như công ty Chấm Công Tính Lương, đối tác của Chấm Công Tính Lương, nhân viên của Chấm Công Tính Lương,… cũng không chịu trách nhiệm về các thiệt hại nêu trên. Nếu bạn sử dụng dịch vụ do đối tác thứ ba cung cấp, họ có trách nhiệm cam kết với bạn và thực hiện theo những cam kết đó.

3. Chấm Công Tính Lương cam kết cung cấp đầy đủ và liên tục dịch vụ theo gói giá được công bố trên website của Chấm Công Tính Lương trong thời gian bạn chi trả cho dịch vụ. Chúng tôi không có trách nhiệm buộc phải bảo hành hay duy trì dịch vụ sau khi bạn dừng hoặc chấm dứt dịch vụ chủ động hay bị động bởi bất kỳ lý do nào khác.

4. Các cam kết liên quan tới tính liên tục của dịch vụ và bảo mật, tính năng khác của Chấm Công Tính Lương được quy định rõ trong từng gói dịch vụ. Chấm Công Tính Lương không chịu trách nhiệm về bất kỳ tính năng nào khác, hay bảo mật, tính liên tục của dịch vụ nằm ngoài quy định hay gói dịch vụ mà chúng tôi công bố.

5. Chấm Công Tính Lương không đảm bảo và chịu trách nhiệm cho các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi được công bố trên website hay bất kỳ kênh truyền thông nào khác là chính xác và đáng tin cậy. Các kết quả có thể mang tính chất thời điểm và phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan của thị trường, luật lệ khác.

6. Bất kỳ vấn đề hay lỗi phát sinh nào trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Chấm Công Tính Lương sẽ được khắc phục trong điều kiện cho phép. Chấm Công Tính Lương không đảm bảo bất kỳ kì vọng nào mà bạn mong đợi trong quá trình sử dụng sẽ được đáp ứng chính xác ngoài những tính năng và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp theo gói. Các thỏa thuận khác nằm ngoài điều khoản này chỉ có giá trị khi có sự trao đổi và đồng thuận giữa Chấm Công Tính Lương và người dùng.
VI. Từ bỏ và hoàn tất cam kết
Nếu Chấm Công Tính Lương có sai xót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bỏ. Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và Chấm Công Tính Lương và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).
VII. Sở hữu trí tuệ và Nội dung của khách hàng
1. Chúng tôi không yêu cầu hay cung cấp bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các nội dung mà bạn đăng tải lên website hay cung cấp cho các Dịch vụ của Chấm Công Tính Lương. Tất cả các tài liệu dưới bất kì định nào nào được đăng tải lên website của bạn (thông qua Chấm Công Tính Lương) đều có quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có toàn quyền xóa bỏ website dạy học trực tuyến của bạn cùng toàn bộ nội dung đã đăng tải bất kỳ lúc nào nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Chấm Công Tính Lương không có trách nhiệm lưu trữ hay phục hồi sau khi bạn đã xóa bỏ tài khoản.

2. Bằng việc tải lên nội dung của mình trên website dạy học trực tuyến do bạn sở hữu, bạn đã đồng ý:
(a). Cho phép người dùng Internet khác xem nội dung trên website của mình.
(b). Cho phép học viên truy cập bài giảng, khóa học trên website dạy học trực tuyến của
(c). Chấm Công Tính Lương được quyền hiển thị và lưu trữ nội dung đã đăng tải.
(d). Chấm Công Tính Lương có quyền truy cập và tùy chỉnh những dữ liệu bạn đăng lên để đảm bảo tính phù hợp và thống nhất với hệ thống của chúng tôi.

3. Bạn có quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình cho dù đó là nội dung đăng tải trực tiếp hay dẫn nguồn gián tiếp qua các liên kết (links) tới Chấm Công Tính Lương. Khi bạn đưa những nội dung này lên website của mình đồng nghĩa với việc bạn cho phép người khác truy cập và tiếp cận những nội dung này. Bạn cũng chịu toàn bộ trách nhiệm cho những nội dung bạn đưa lên có phù hợp với Pháp luật hay không.

4. Chấm Công Tính Lương cam kết không tiết lộ bất kỳ thông nào của bạn hay thương mại hóa, sử dụng nội dung, thương hiệu của bạn mà không được sự cho phép. Trừ trường hợp cần thông tin để giải quyết tranh chấp quyền sử dụng, hay các vấn đề pháp lý. Thông tin bảo mật trong cam kết bao gồm các thông tin tài khoản, thông tin cá nhân, thông tin về học viên và các dữ liệu nằm trong phạm vi bảo mật của Chấm Công Tính Lương. Thông tin bảo mật không bao gồm:
(a). Các thông tin đã được công chúng hóa và truyền thông rộng rãi trước khi bạn sử dụng Dịch vụ của Chấm Công Tính Lương.
(b). Các thông tin được cung cấp trên mạng internet bởi bất kỳ bên nào khác mà không có lưu ý về việc trích dẫn hay bản quyền.
(c). Thông tin được cho phép công bố bởi bạn.
(d.) Thông tin được yêu cầu cung cấp bởi luật pháp hoặc các cơ quan luật pháp.
VIII. Tính năng
1. Bạn có quyền tùy chỉnh giao diện, font chữ, màu nền và ảnh nền trên trang web của bạn theo ý muốn của chính bạn. Chấm Công Tính Lương không tiến hành kiểm tra và không chịu trách nhiệm về những thay đổi do bạn tự điều chỉnh. Tuy nhiên, nếu có bất kì lỗi nào xảy ra do việc xung đột giữa các đoạn mã tùy chỉnh và hệ thống của Chấm Công Tính Lương, Chấm Công Tính Lương sẽ khắc phục những lỗi này trong khả năng của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra do những hoạt động này.

2. Các tính năng mà Chấm Công Tính Lương cung cấp cho bạn nằm trong gói dịch vụ mà bạn đang sử dụng với Chấm Công Tính Lương. Bất kì thay đổi nào về tính năng trong gói dịch vụ chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email trong vòng 30 ngày. Bạn có thể có quyền sử dụng một số tính năng mới sau mỗi bản cập nhật mà chúng tôi có thông báo với bạn qua mail. Tuy nhiên, chúng tôi không có trách nhiệm duy trì những tính năng này nếu chúng không có trong gói dịch vụ tại thời điểm bạn sử dụng dịch vụ của Chấm Công Tính Lương theo bảng giá tại thời điểm đó.

3. Đối với tính năng bảo mật, bạn có quyền lựa chọn hoặc hủy bỏ bảo mật với các nội dung bài giảng với định dạng video trên website dạy học trực tuyến của bạn. Chấm Công Tính Lương sẽ chịu trách nhiệm mã hóa và đảm bảo các nghiệp vụ để bảo vệ bài giảng video của bạn khỏi (a) tải xuống, (b) quay màn hình và (c) truy cập bởi nhiều người khác nhau trong khả năng của Chấm Công Tính Lương. Chúng tôi không có trách nhiệm bảo vệ bài giảng của bạn trong các trường hợp sau: (c) bạn không bật tính năng bảo mật trong cài đặt, (d) định dạng bài giảng của bạn không được hỗ trợ, (e) bài giảng của bạn được đăng tải hay lữu trữ trên một nền tảng khác nằm ngoài Dịch vụ do Chấm Công Tính Lương cung cấp, (f) các trường hợp khác nằm ngoài những điểm (a), (b), (c) đã nêu ở trên.

4. Các tính năng đi theo gói dịch vụ cụ thể và không thể tách rời. Chấm Công Tính Lương không có trách nhiệm cung cấp các tính năng nằm ngoài gói dịch vụ mà bạn đang sử dụng cũng như tính năng không có trong gói dịch vụ. Nếu bạn mong muốn chức năng ở gói dịch vụ cao hơn, vui lòng nâng cấp để sử dụng. Nếu bạn mong muốn chức năng không có trong phần bảng giá, vui lòng liên hệ Chấm Công Tính Lương để được nhận tư vấn và báo giá.

5. Với các tính năng tích hợp từ bên đối tác thứ ba khác, Chấm Công Tính Lương không chi trả cho các chi phí phát sinh khi bạn sử dụng các tính năng này, chúng tôi không có trách nhiệm nào khác ngoài nghĩa vụ kết nối giữa người sở hữu website và các bên cung ứng tính năng tích hợp. Tất cả chi phí phát sinh hay thiệt hại có thể xảy ra nằm ngoài nghĩa vụ, trách nhiệm của Chấm Công Tính Lương và Chấm Công Tính Lương sẽ không bồi thường cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào xảy ra khi bạn sử dụng tính năng được tích hợp của bên khác trên hệ thống của Chấm Công Tính Lương.

6. Với các hành động, thao tác tùy chỉnh tính năng nằm ngoài thông báo của Chấm Công Tính Lương và do bất kỳ ai khác ngoài Chấm Công Tính Lương gây ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hay chi phí phát sinh xảy ra bởi các hoạt động này. Bạn vui lòng liên hệ với các phía đối tác cung cấp dịch vụ để làm rõ trách nhiệm của họ trước khi tiến hành điều chỉnh website dạy học trực tuyến của mình. Các đoạn mã hay dữ liệu đăng tải lên hệ thống Chấm Công Tính Lương nếu gây ra những xung đột hoặc tổn hại tới hệ thống hiện tại sẽ được gỡ bỏ mà không cần báo trước.
IX. Đội ngũ hỗ trợ của Chấm Công Tính Lương
1. Đội ngũ hỗ trợ của Chấm Công Tính Lương là những nhân viên hoặc những người được Chấm Công Tính Lương chứng nhận làm các công việc liên quan tới hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Chấm Công Tính Lương. Các đội ngũ kĩ thuật khác nằm ngoài đối tượng kể trên hoặc chưa nhận được sự chấp thuận, đồng ý của Chấm Công Tính Lương sẽ không được tính vào đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

2. Chấm Công Tính Lương chỉ hỗ trợ qua email, điện thoại, hỗ trợ trực tiếp, live-chat trên website Chấm Công Tính Lương.com và qua inbox fanpage. Tùy thuộc vào gói dịch vụ bạn sử dụng mà một không hình thức hỗ trợ hay thời gian hỗ trợ trong ngày sẽ không khả dụng cho tài khoản của bạn. Các hỗ trợ khác nằm ngoài định nghĩa này và nằm ngoài đối tượng nêu ở mục IX.1 sẽ không nằm trong trách nhiệm của Chấm Công Tính Lương.

3. Chấm Công Tính Lương có quyền không hỗ trợ trong các trường hợp sau:
(a) bạn không phải là người sở hữu tài khoản quản trị của trường;
(b) bạn liên hệ qua các hình thức hoặc đối tượng không nằm trong điều IX.1 và IX.2;
(c) thời gian hỗ trợ nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của Chấm Công Tính Lương;
(d) yêu cầu hỗ trợ của bạn nằm ngoài các tính năng đã được quy định trong mục XIII;
(e) trường của bạn đang trong tình trạng tranh chấp quyền sở hữu hoặc bị khóa vì bất kỳ lý do nào;
(f) bất kể hoạt động nào vi phạm Pháp luật hoặc Điều khoản dịch vụ này.

4. Chúng tôi không có trách nhiệm hỗ trợ các tài khoản học viên hay người sử dụng website của bạn một cách trực tiếp hay gián tiếp nào khác. Khi gặp bất kỳ vấn đề nào trục trặc hoặc lỗi kĩ thuật, Chấm Công Tính Lương chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm trả lời người sở hữu tài khoản quản trị website dạy học trực tuyến. Các đối tượng người dùng khác khi gửi yêu cầu hỗ trợ về Chấm Công Tính Lương có thể nhận được giải đáp trong một số trường hợp. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ phải trả lời cũng như hỗ trợ cho đối tượng khác ngoài người sở hữu tài khoản quản trị website.
X. Thanh toán chi phí
1. Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho Chấm Công Tính Lương bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền trực tiếp cho chúng tôi thông qua các cổng thanh toán trực tuyến, các phương thức thanh toán được cung cấp trên Chấm Công Tính Lương.

2. Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi thông báo tới email và kích hoạt dịch vụ cho bạn tự động cho website liên kết với tài khoản email mà bạn đăng ký hoặc tài khoản email chủ trường do bạn cài đạt. Hệ thống sẽ gửi thông báo gia hạn gói dịch vụ tự động tới email của bạn trong vòng 5 ngày trước thời điểm hết hạn gói dịch vụ. Sau thời gian này, website dạy học trực tuyến của bạn sẽ tự động bị khóa và chỉ có thể truy cập trở lại sau khi bạn đã tiến hành thanh toán. Sau 6 tháng mà bạn không tiến hành gia hạn hay sử dụng gói dịch vụ nào khác của Chấm Công Tính Lương, chúng tôi có quyền xóa trường của bạn và không có trách nhiệm lưu trữ hay khôi phục bất kì dữ liệu nào bạn đã đăng tải lên hệ thống mà không cần thông báo.

3. Số tiền thanh toán bằng đơn giá gói dịch vụ bạn đăng ký nhân với số tháng dịch vụ bạn mong muốn sử dụng. Bạn có thể nhận được một số chương trình khuyến mại, giảm trừ chi phí, chiết khấu và được trừ trực tiếp vào số tiền thanh toán theo tỉ lệ % hoặc số tiền tuyệt đối. Đối với các chương trình tặng thời gian sử dụng, bạn sẽ không phải chi trả bất kỳ chi phí phát sinh nào nếu thực hiện đúng theo những thỏa thuận của chương trình. Nếu Chấm Công Tính Lương phát hiện bất kỳ vi phạm nào của bạn với các điều kiện cụ thể của từng chương trình khuyến mãi, chúng tôi có quyền dừng cung cấp Dịch vụ và yêu cầu bạn đền bù tổn thất phát sinh do vi phạm của bạn.

4. Chúng tôi không có trách nhiệm trả các khoản phí, thuế phát sinh từ hoạt động của bạn. Giá công bố trên bảng giá của Chấm Công Tính Lương chưa bao gồm VAT và các khoản miễn trừ hay chi phí phát sinh khác.

5. Chấm Công Tính Lương không có chính sách hoàn trả phí với bất kỳ lý do nào ở thời điểm hiện tại.
XI. Tất toán
1. Tất toán là hoạt động đối soát doanh thu của bạn để tính % hoa hồng mà Chấm Công Tính Lương sẽ nhận được theo gói Dịch vụ bạn đang sử dụng cũng như số tiền mà Chấm Công Tính Lương đã thu hộ bạn trong tháng. Nếu số tiền Chấm Công Tính Lương giữ lớn hơn số tiền hoa hồng mà chúng tôi nhận, bạn sẽ nhận được phần tiền chênh lệch này. Trong trường hợp ngược lại, khi tiền trên hệ thống ít hơn số tiền hoa hồng, bạn cần tất toán khoản tiền này cho Chấm Công Tính Lương để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

2. Chấm Công Tính Lương sẽ tiến hành gửi thông báo tất toán cho bạn trong vòng 5 ngày đầu tiên của tháng kế tiếp. Trong trường hợp bạn phải thanh toán tiền cho Chấm Công Tính Lương, trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận thông báo tất toán, nếu bạn không tiến hành tất toán cho chúng tôi trong khoản thời gian này, Chấm Công Tính Lương có quyền dừng cung cấp Dịch vụ cho bạn mà không cần thông báo.

3. Nếu có bất kỳ sự cố nào gây chậm trễ trong quá trình tất toán giữa Chấm Công Tính Lương và bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong vòng 15 ngày làm việc và sẽ giải quyết cũng như tiến hành tất toán cho bạn trong khoản thời gian sớm nhất có thể trong điều kiện của Chấm Công Tính Lương.

4. Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan tới vấn đề tất toán sẽ được giải quyết qua email payment@Chấm Công Tính Lương.com. Bạn vui lòng liên hệ qua email này để được giải quyết.
XII. Hủy dịch vụ
1. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng việc liên hệ với Chấm Công Tính Lương qua email hoặc số hot-line của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi bạn các hướng dẫn chi tiết và hỗ trợ bạn hủy tài khoản cùng các dữ liệu có liên quan.

2. Một khi lệnh hủy được xác nhận, tất cả nội dung trên website của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức.

3. Nếu bạn hủy Dịch vụ khi chưa hết hạn, bạn sẽ nhận được thông tin tất toán dịch vụ vào thời điểm hủy. Chấm Công Tính Lương không hoàn trả các khoản phí mà bạn đã trả trước cho Dịch vụ của chúng tôi.

4. Khi bạn vi phạm Pháp luật hoặc Điều khoản dịch vụ này, Chấm Công Tính Lương có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ Dịch vụ mà không cần thông báo. Trong các trường hợp khác, chúng tôi sẽ có gửi thông báo tới bạn qua email và sẽ ngừng cung cấp Dịch vụ sau 5 ngày nếu không nhận được phản hồi từ phía bạn.
XIII. Sửa đổi dịch vụ và giá cả
1. Chi phí cho việc sử dụng Chấm Công Tính Lương nếu có thay đổi sẽ được thông báo trước 30 ngày.

2. Chấm Công Tính Lương có toàn quyền để thay đổi hoặc dừng dịch vụ.

3. Chấm Công Tính Lương không chịu trách nhiệm về bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi về giá cả hay ngưng dịch vụ của chính họ.
XIV. Giới hạn trách nhiệm pháp lý
1. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Chấm Công Tính Lương sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại về mất mát doanh thu, lợi nhuận, uy tín, sử dụng, dữ liệu Tổn thất vô hình do hậu quả của :
(a) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website từ Chấm Công Tính Lương;
(b) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với website của Chấm Công Tính Lương;
(c) truy cập không được phép hoặc biến đổi các dữ liệu;
(d) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua website của Chấm Công Tính Lương;
(e) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với Chấm Công Tính Lương;
(f) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Chấm Công Tính Lương.

2. Các tiêu đề chỉ nhằm mục đích tiện lợi và sẽ không được sử dụng để diễn giải các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được phát hiện không hợp lệ hoặc không thể thi hành được bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, thì điều khoản đó sẽ bị cắt đứt khỏi Thỏa thuận này.