AR-721E

‘ AR-721E (Taiwan) 2 Doors WG Controller – Bộ kiểm soát trung tâm 2 cửa – Bộ nhớ trong quản lý 3.000 thẻ, Lưu trữ 1.456 giao dịch khi Off-Line. – Khả năng kết nối với thiết bị AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H/AR- 829E qua RS485...

AR-716E-V4

AR-716E-V4 (Taiwan) TCP/IP NETWORKING with UPS Function – Bộ kiểm soát trung tâm 20 cửa – Bộ nhớ trong quản lý 16.000 thẻ, Lưu trữ 30.000 giao dịch khi Off-Line. – Khả năng kết nối với 20 thiết bị AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H/AR-...

AR-716Ei

AR-716Ei (Taiwan) TCP/IP NETWORKING – Bộ kiểm soát trung tâm 16 cửa + 2 Wiegand Port – Bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ 11.000 giao dịch khi Off-Line. – Hỗ trợ 63 TimeZone, 64 Auto Open Door Time Zone – 4 Digital Inputs dùng trong...