AR-716Ei

AR-716Ei (Taiwan) TCP/IP NETWORKING – Bộ kiểm soát trung tâm 16 cửa + 2 Wiegand Port – Bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ 11.000 giao dịch khi Off-Line. – Hỗ trợ 63 TimeZone, 64 Auto Open Door Time Zone – 4 Digital Inputs dùng trong...