Danh sách toàn bộ máy chấm công

Máy chấm công dấu vân tay

Máy chấm công vân tay ATK100

Máy chấm công vân tay IPASS02

Máy chấm công vân tay iSCAN03

Máy chấm công vân tay TA200

Máy chấm công vân tay IPASS01

Máy chấm công vân tay ASU680

Máy chấm công vân tay TA100

Máy chấm công vân tay iSCAN01

Máy chấm công vân tay ASU260

Máy chấm công thẻ cảm ứng

Máy chấm công thẻ cảm ứng ABS880

Máy chấm công thẻ cảm ứng ASC503

Máy chấm công thẻ cảm ứng ABS300

Máy chấm công thẻ cảm ứng ASR100

Máy chấm công thẻ cảm ứng ABS260

Máy chấm công thẻ cảm ứng VIR-AC1000

Máy chấm công gương mặt

Máy chấm công gương mặt IFACE03

Máy chấm công gương mặt IFACE04

Máy chấm công gương mặt IFACE05