3 cách tăng thêm thu nhập với Smartboss 

w

Giới thiệu khách hàng sử dụng phần mềm Smartboss

Khách hàng do bạn giới thiệu sẽ nhận được giảm giá trực tiếp. Và bạn cũng sẽ nhận được chiết khấu giới thiệu, bằng tiền mặt hoặc dịch vụ miễn phí.

Trở thành người triển khai & cung cấp dịch vụ bảo hành bảo trì phần mềm

Thù lao cho người làm dịch vụ triển khai có giá trị từ 1.000.000 đến 5.000.000 VNĐ mỗi dự án . Khi có khách hàng có nhu cầu ở gần địa điểm của bạn, chúng tôi sẽ chuyển thông tin đến cho bạn

Kết nối thêm nhiều khách hàng để có cơ hội phát triển doanh số

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt sẽ là cánh cửa mở ra sự tin tưởng của khách hàng và nhiều cơ hội doanh số trong tương lai

Chúng tôi mang đến cho bạn một cơ hội tuyệt vời để tăng thêm thu nhập