Chọn theo môi trường sử dụng

chọn máy chấm công theo môi trường sử dụng: văn phòng / công nghiệp