Các dòng máy chấm công phù hợp với ngành bán lẻ

Máy chấm công vân tay K14

2.530.000 VNĐ

Máy chấm công vân tay TA100

4.550.000 VNĐ

Máy chấm công vân tay ATK100

7.920.000 VNĐ

Máy chấm công vân tay SF200

3.190.000 VNĐ

Máy chấm công vân tay IPASS01

7.700.000 VNĐ

Máy chấm công thẻ cảm ứng ASC603

9.658.000 VNĐ

Máy chấm công vân tay TA200

5.850.000 VNĐ

Máy chấm công gương mặt IFACE03

11.000.000 VNĐ

Phần mềm chấm công tính lương dành cho RETAIL

Phần mềm chấm công tính lương

[easy-pricing-table id=”4313″]

Liên hệ để được tư vấn

Liên hệ

Khách hàng tiêu biểu

Các loại báo cáo chấm công trên phần mềm HRPRO7

Tìm hiểu các loại báo cáo

Đăng ký

Báo cáo lương

Tìm hiểu các loại báo cáo

Đăng ký

Báo cáo nhân sự

Tìm hiểu các loại báo cáo

Đăng ký

Tham khảo các  chức năng của phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7