Tham khảo thêm một số lỗi thương gặp ở máy chấm công, bạn có thể tự xử lý, hoặc liên hệ với đơn vị chuyên xử lý sự cố về máy chấm công

 • Máy không hoàn tất khởi động được.
  Máy đứng khi vòng tròn khởi động máy (trên màn hình) hoàn tất
 • Máy sẽ tự động treo không khởi động được (báo memory error)
 • Máy hiển thị tình trạng đang thực hiện và đứng.
  Phải khởi động lại máy bằng tay mới trở lại được bình thường.
 • Không kết nối được với máy chấm công.
 • Ping thấy mcc nhưng ko kết nối được.
 • Ping ko thấy mcc.
 • Ping thấy, kết nối Ok, nhưng ko lấy được dữ liệu.
 • Không nhận ra nhân viên khi thực hiện chấm công .
 • Máy tự báo ‘please try again’ khi ko có ai điểm danh.
 • Chưa đặt tay vào nhưng máy ‘thank you’ hiện ID khác.
 • Nhân viên chấm công bị sai, đặt vân tay
  của người này thì ra tên của người khác .
 • Báo cáo chấm công không có dữ liệu,
  mặc dù đã có xử lý dữ liệu chấm công .