Máy chấm công vân tay

K14

K14 2.530.000 VNĐ

ATK100

ATK100 7.920.000 VNĐ

ASU260

ASU260

SF200

SF200 3.190.000 VNĐ

TA200

TA200 5.550.000 VNĐ

ASU680

ASU680

ATK36

ATK36 4.000.000 VNĐ

TA100

TA100 4.550.000 VNĐ

iSCAN01

iSCAN01

IFACE03

iFACE03 11.000.000 VNĐ

ASC603

ASC603 9.658.000 VNĐ

iSCAN03

iSCAN03

tham khảo giải pháp chấm công dành cho Sản xuất (May – giầy – thực phẩm – bao bì …)

Sản xuất

tham khảo giải pháp chấm công dành cho Hotel – Restaurant – Cafe

HORECA

tham khảo giải pháp chấm công dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

SME
  • Theo dõi trực tuyến trạng thái hoạt động của thiết bị
  • Tự động kết nối vào máy chấm công và download dữ liệu chấm công về server tại các thời điểm thích hợp trong ngày
  • Đồng bộ dữ liệu vân tay giữa các chi nhánh
  • Kiểm duyệt ra-vào cho nhân viên theo từng khu vực
  • Tự đồng bộ dữ liệu của từng khu vực và chuyển về hệ thống trung tâm
  • Theo dõi trực tuyến tình trạng của hệ thống chấm công từ xa