Máy chấm công thẻ cảm ứng

ABS880

ABS880

ASC503

ASC503

ABS300

ABS300

ABS400

ABS400

ABS260

ABS260

ASR100

ASR100

tham khảo giải pháp chấm công dành cho Sản xuất (May – giầy – thực phẩm – bao bì …)

Sản xuất

tham khảo giải pháp chấm công dành cho Hotel – Restaurant – Cafe

HORECA

tham khảo giải pháp chấm công dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

SME
  • Theo dõi trực tuyến trạng thái hoạt động của thiết bị
  • Tự động kết nối vào máy chấm công và download dữ liệu chấm công về server tại các thời điểm thích hợp trong ngày
  • Đồng bộ dữ liệu vân tay giữa các chi nhánh
  • Kiểm duyệt ra-vào cho nhân viên theo từng khu vực
  • Tự đồng bộ dữ liệu của từng khu vực và chuyển về hệ thống trung tâm
  • Theo dõi trực tuyến tình trạng của hệ thống chấm công từ xa