• Barrier BS-306
 • Kích thước thùng: 1230mmx435mmx400mm
 • Kích thước cần gạt  :  3000 mm
 • Nguồn : 220VAC 50Hz
 • Nguồn cho môtơ: 220 V/AC
 • Thời gian mở, đòng: 1.8s
 • Nhiệt độ trường: -20 độ C +50 độC
 • Cấp độ bảo vệ : IP44
 • Cân năng 50 kg

Vui lòng liên hệ để xem bảng giá phụ kiện sử dụng thêm

 • Photo cell
 • Loop detector (dual)
 • Loop detector (single)
 • Cần gạt Barrier