Barrier
• Động cơ điện
• Kích thước trụ: 1180mmx204mmx284mm
• Kích thước cần gạt : 4500 mm
• Nguồn : 220VAC 50Hz
• Thời gian mở 5s
• Nhiệt độ trường: -20 độ C +70 độC
• Cấp độ bảo vệ : IP44
• Nút bấm điều khiển : có

 

Xem tài liệu kỹ thuật

PATROL-BARRIER

ZT 64

 

Xem ứng dụng thực tế: