Danh sách toàn bộ máy chấm công

Máy chấm công sử dụng trong môi trường văn phòng

Máy chấm công vân tay K14

4.050.000 VNĐ

Máy chấm công vân tay TA100

4.550.000 VNĐ

Máy chấm công vân tay ATK100

7.920.000 VNĐ

Máy chấm công gương mặt IFACE03

11.000.000 VNĐ

Máy chấm công vân tay SF200

4.640.000 VNĐ

Máy chấm công vân tay TA200

5.850.000 VNĐ

Máy chấm công vân tayiSCAN03

8.800.000 VNĐ

Máy chấm công vân tay AC5000

24.200.000 VNĐ

Máy chấm công thẻ cảm ứng ABS260

3.740.000 VNĐ

Máy chấm công vân tay IPASS01

liên hệ

Máy chấm công thẻ cảm ứng ASC603

9.658.000 VNĐ

Máy chấm công sử dụng trông môi trường công nghiệp

Máy chấm công thẻ cảm ứng ABS300

7.920.000 VNĐ

Máy chấm công thẻ cảm ứng ABS400

9.680.000 VNĐ

IPASS02

11.880.000 VNĐ

Máy chấm công thẻ cảm ứng TR4030

14.300.000 VNĐ

Máy chấm công gương mặt IFACE05

17.160.000 VNĐ

Máy chấm công thẻ cảm ứng ASC503

8.580.000 VNĐ

Máy chấm công vân tay ASU260

11.000.000 VNĐ

ABS880

12.100.000 VNĐ

Máy chấm công vân tay ASU680

14.520.000 VNĐ

Máy chấm công thẻ cảm ứng ASU680

26.400.000 VNĐ

Máy chấm công thẻ cảm ứng VIR-AC1000

9.460.000 VNĐ

Máy chấm công vân tay ABF702S

11.220.000 VNĐ

iSCAN01

12.100.000 VNĐ

Máy chấm công vân tay ASU690

16.720.000 VNĐ

Giải pháp DASS

Từ 22.000.000 VNĐ

Giải pháp RTMS

Từ 30.000.000 VNĐ

Giải pháp ICMS

Từ 35.000.000 VNĐ