Giải Pháp DASS

Giải Pháp DASS

1. Đối tượng & nỗi đau Đối tượng khách hàng: các công ty sản xuất sử dụng nhiều máy chấm công  phân chia theo khu vực, có qui  định mỗi nhân viên chỉ được chấm công ở một khu vực nhất định Nỗi đau thường thấy: ●        Mất thời gian đăng kí và upload dữ liệu nhân...