Bảng chấm công – bảng tính lương 2014

Bảng chấm công – bảng tính lương 2014

Bảng chấm công nhân viên dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH,… của công chức, viên chức và người lao động Mẫu bảng chấm công 2014 Bảng lương nhân viên là dựa vào số lần chấm công để làm căn cứ tính trả lương cho từng công chức, viên...